If currency does not change on Google Chrome please change the browser to prefer mozilla...

terms and conditions of use

WARUNKI OGÓLNE:


1. Sklep internetowy firmy MultimediaHD, znajdujące się na stronach internetowych pod adresami: www.24.multimediahd.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

 

2. Sklep prowadzony jest przez firmę:

MultimediaHD Emil Fatyga

ul. Wojska Polskiego 1B/2

57-220 Ziębice

NIP: PL8871737274  REGON: 367255000

 

3. Adres do korespondencji:

Magazyn MultimediaHD

ul. Graniczna 2

57-220 Ziębice

biuro@multimediahd.pl / office@multimediahd.pl


4. Zakup w w/w sklepach internetowych oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

5. Ceny towarów znajdujących się w sklepach internetowych „MultimediaHD” są podane w złotych polskich w kwocie brutto.

 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

 

1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

 

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez MultimediaHD na stronach sklepu internetowego.

 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma „MultimediaHD” zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 

4. Zamówienie realizowane jest w terminie do max. 30 dni roboczych od złożenia zamówienia chyba, że wynika inaczej w odrębnej umowie (telefonicznej, pisemnej).

 

5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 

6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 

7. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

 

8. Koszty wysyłki poza terytorium Polski są ustalane indywidualnie (kwota zależy od wagi paczki).

 

9. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na firmę „MultimediaHD”.

 

10. Składając zamówienie Nabywca wyraża zgodę na rozpoczęcie usługi przygotowania przesyłki do transportu (pakowanie, zabezpieczanie) oraz wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia transportowego (usługa przewozu paczki).

 

11. W przypadku wystawienia faktury VAT składając zamówienie Nabywca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Nabywcy.

 

REKLAMACJE:

 

1. Wszystkie towary objęte są gwarancją.

 

2. Koszty przesyłki przy zwrocie towaru pokrywa klient, chyba że wada wystąpiła w terminie 7 dni od daty nadania wtedy koszty przesyłki pokrywa firma " MultimediaHD".

 

3. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych na koszt Sklepu lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

 

PRAWO ZWROTU:

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni roboczych od wydania towaru. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

a) Zgodnie z przytoczoną ustawą zwrotowi nie podlegają: - nagrania audio i wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania - świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą - towar sprowadzany na zamówienie

 

b) Zasady zwrotu towaru zakupionego przez Internet: Klient ma prawo w terminie 10 dni roboczych od daty zakupu do zwrotu towaru bez podania przyczyny. Zwrotu towaru należy dokonać wysyłając zakupiony towar w oryginalnym opakowaniu z dołączonym dowodem zakupu oraz z podaniem swoich danych personalnych wraz z numerem konta bankowego w celu przelania należności. Zwrot towaru zostanie zaakceptowany tylko w sytuacji kiedy zwracany towar nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania oraz widocznych uszkodzeń, będzie technicznie sprawny. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie w terminie do 14 dni roboczych. Zwrotowi podlega tylko i wyłącznie wartość zakupionego towaru.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Składając zamówienie Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie (w celu realizacji zamówienia) podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych przez firmę MultimediaHD

 

2. MultimediaHD gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i przetwarzanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub w celach, na które Kupujący wyraził zgodę, z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). MultimediaHD zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.

 

 

3. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedającemu.

 

4. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub za pomocą serwisów obsługujących płatności internetowe.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271.

 

2. Oferta zawarta na stronie nie jest ofertą w rozumieniu K.C.